THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ XE TẢI VÀ XE CƠ GIỚI NẶNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ XE TẢI VÀ XE CƠ GIỚI NẶNG Các thông số kỹ thuật của các sản phẩm Dầu động cơ xe tải và xe cơ giới nặng S000028 DẦU NHỜN Số lượng: 1 cái